ביטוח

קבוצות ביטוח

דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל

הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל

דירוג 2021שם חברהסך מאזןפרמיות ברוטורווח כוללסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיהסה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמלהכנסות מדמי ניהול- חסכון ארוך טווחמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2020
דירוג 2021שם חברהסך מאזןפרמיות ברוטורווח כוללסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיהסה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמלהכנסות מדמי ניהול- חסכון ארוך טווחמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2020
1הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים
החברה נסחרת בארץ
119,746.014,951.0834.086,600.044,300.01,384.04,635-1
2מגדל אחזקות
החברה נסחרת בארץ
181,922.313,006.6539.885,979.019,333.02,013.24,685אליהו 19592
3הפניקס
החברה נסחרת בארץ
119,163.810,382.71,392.637,228.035,080.01,357.24,410-3
4כלל ביטוח
החברה נסחרת בארץ
124,484.99,494.3605.686,859.237,348.21,246.74,198-5
5מנורה מבטחים
החברה נסחרת בארץ
61,920.27,896.6652.1154,964.032,119.0998.93,170-4
6ביטוח ישיר
החברה נסחרת בארץ
6,070.62,473.8213.3--5.11,462-6
7הכשרה חברה לביטוח
החברה נסחרת בארץ
24,338.21,664.1-17.7--157.5438אלעזרא החזקות ביטוח8
8איילון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
14,453.93,218.9-44.2--41.01,137-7
9שלמה חברה לביטוח 4,946.31,302.070.1---248ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח9
10איי אי ג'י ישראל 3,313.21,136.8103.8---723איי.אי.ג'י. החזקות אירופה10
*שומרה חברה לביטוח 2,950.9888.1114.9---308מנורה מבטחים החזקות*
11ביטוח חקלאי 1,938.8456.259.6--15.4164-11
12שירביט 1,550.2452.90.8---255שירביט אחזקות12
13ווישור חברה לביטוח 490.3187.67.3---54הארט דיגיטל 13
14ליברה 283.6134.43.3---94-14
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.