ביטוח

קבוצות ביטוח

דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל

הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל

דירוג 2015שם חברהסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (מיליוני ₪)סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (מיליוני ₪)סך המאזן (מיליוני ₪)הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (מיליוני ₪)פרמיות שהורווחו ברוטו (מיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2014
דירוג 2015שם חברהסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (מיליוני ₪)סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (מיליוני ₪)סך המאזן (מיליוני ₪)הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (מיליוני ₪)פרמיות שהורווחו ברוטו (מיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2014
1מגדל אחזקות
החברה נסחרת בארץ
45,149.015,736.0119,052.01,424.810,043.44,349אליהו חברה לבטוח בע"מ1
2
החברה נסחרת בארץ
42,260.036,070.891,087.81,065.19,029.44,159אי.די.בי חברה לפיתוח2
3
החברה נסחרת בארץ
31,444.329,024.389,252.6848.110,780.74,6433
4מנורה מבטחים
החברה נסחרת בארץ
67,018.516,762.042,379.4754.65,596.32,6274
5הפניקס
החברה נסחרת בארץ
11,194.023,201.0101,336.6701.77,698.33,569קבוצת דלק5
6איילון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
2,642.53,727.28,476.379.82,208.41,1716
7הכשרה החזקות ביטוח
החברה נסחרת בארץ
8,157.837.01,544.3414אלעזרא החזקות7
8ביטוח ישיר
החברה נסחרת בארץ
3,621.27.21,546.31,198ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות8
9איי.אי.ג'י. 2,793.0923.3888AIG Europe Holdings9
*שומרה 2,148.8834.0297מנורה מבטחים החזקות*
10ביטוח חקלאי 1,696.413.0466.616110
11שירביט 1,331.9502.5232שירביט אחזקות11
12שלמה חברה לביטוח 1,371.2383.1115ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה