ביטוח

קבוצות ביטוח

דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל

הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל

דירוג 2017שם חברהסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיליוני ₪)סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיליוני ₪)סך מאזן (במיליוני ₪)הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (במיליוני ₪)פרמיות ברוטו (במיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
דירוג 2017שם חברהסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיליוני ₪)סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיליוני ₪)סך מאזן (במיליוני ₪)הכנסות מדמי ניהול – חסכון ארוך טווח (במיליוני ₪)פרמיות ברוטו (במיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2016
1מגדל אחזקות
החברה נסחרת בארץ
55,818.015,485.0135,138.11,457.311,194.54,709אליהו חברה לבטוח1
2כלל ביטוח
החברה נסחרת בארץ
53,948.234,132.998,290.9956.59,110.04,292אי.די.בי חברה לפיתוח2
3הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים
החברה נסחרת בארץ
44,279.631,742.696,170.4888.311,708.24,8353
4הפניקס
החברה נסחרת בארץ
16,589.027,249.0102,763.1829.28,855.74,003קבוצת דלק5
5מנורה מבטחים
החברה נסחרת בארץ
88,321.422,125.348,474.9807.16,844.22,9364
6איילון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
3,880.13,635.410,561.427.32,747.31,2336
7הכשרה חברה לביטוח 10,999.748.01,818.2447הכשרה החזקות ביטוח7
8ביטוח ישיר
החברה נסחרת בארץ
4,109.86.52,019.01,315ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות8
9איי.אי.ג'י. 2,750.31,037.4829AIG Europe Holdings9
*שומרה 2,488.6973.6321מנורה מבטחים החזקות*
10ביטוח חקלאי 1,744.213.8516.617810
11שלמה חברה לביטוח 2,200.4635.7138ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח11
12שירביט 1,383.3554.8231שירביט אחזקות12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה