ביטוח

קבוצות ביטוח

דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל

הדירוג מבוסס על מודל המשקלל מספר פרמטרים: סך המאזן, פרמיות ברוטו ורווח כולל

דירוג 2018שם חברהסך מאזן (במיל'₪)פרמיות ברוטו (במיל'₪)רווח כולל (במיל'₪)סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיל'₪) סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיל'₪) הכנסות מדמי ניהול - חסכון ארוך טווח (במיל'₪)מספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2017
דירוג 2018שם חברהסך מאזן (במיל'₪)פרמיות ברוטו (במיל'₪)רווח כולל (במיל'₪)סה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיה (במיל'₪) סה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמל (במיל'₪) הכנסות מדמי ניהול - חסכון ארוך טווח (במיל'₪)מספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2017
1מגדל אחזקות
החברה נסחרת בארץ
147,575.612,622.2626.163,599.016,222.01,872.85164אליהו 19591
2הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים
החברה נסחרת בארץ
108,257.513,090.7845.554,961.736,611.21,091.74860-3
3הפניקס
החברה נסחרת בארץ
112,342.39,690.5879.321,001.029,009.01,013.74470קבוצת דלק4
4כלל ביטוח
החברה נסחרת בארץ
105,957.59,729.2375.451,674.633,619.71,226.54433-2
5מנורה מבטחים
החברה נסחרת בארץ
51,662.47,160.0343.2104,125.225,113.0906.53141-5
6ביטוח ישיר
החברה נסחרת בארץ
4,579.12,293.3200.8--6.21451ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות8
7איילון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
11,496.23,010.512.5--38.61205-6
8הכשרה חברה לביטוח
החברה נסחרת בארץ
14,924.01,788.9-3.2--74.5476אלעזרא החזקות ביטוח 7
9איי.אי.ג'י. 2,911.81,092.197.1---803איי.אי.ג'י. החזקות אירופה9
10שלמה חברה לביטוח 2,864.7870.957.3---170ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח11
11ביטוח חקלאי 1,756.2516.360.7--14.1181-10
12שירביט 1,424.0534.13.4---234שירביט אחזקות12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.