בניה ונדל"ן

נדלן מלונאות

דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות

דירוג 2017שם חברההכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪)מספר חדריםהכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪)מספר מועסקיםדירוג 2016
דירוג 2017שם חברההכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪)מספר חדריםהכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪)מספר מועסקיםדירוג 2016
2ישרוטל
החברה נסחרת בארץ
1,246.43,820326.34,7302
3מלונות דן
החברה נסחרת בארץ
1,140.43,830297.84,1083
4אלרוב נדל"ן ומלונאות
החברה נסחרת בארץ
429.9869494.71,8204
5רשת מלונות אפריקה ישראל 400.41,695236.21,4825
6מישורים1
החברה נסחרת בארץ
343.51,079318.31,7098
7מלונות הכשרת הישוב
החברה נסחרת בארץ
290.22,077139.79926
8תל-אביב הילטון 281.7560503.15087
9רשת מלונות אטלס 124.0816152.03509
10מלכת שבא אילת
נתוני החברה מוערכים
120.0481249.510
11מלון וולדורף אסטוריה ירושלים 108.6226480.425011
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - פעילות של חברת הבת סקייליין
נתוני החברה מוערכים. - ~
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתו DUN'S 100 לשנת 2017.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100. אין לגלות, לפרסם, להעתיק, למסור או
להראות לשום אדם או גוף מכתב זה או את המידע הכלול בו או כל חלק מהם. בנוסף, מובהר בזאת כי המכתב נשלח אליכם לצרכי הגהה בלבד, ונודה על
השבתו אלינו לאחר ביצוע ההגהה על-ידכם