בניה ונדל"ן

נדלן מלונאות

דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות

דירוג 2019שם חברההכנסות מהפעלת בתי מלוןמספר חדריםהכנסה ממוצעת לחדרמספר מועסקיםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברההכנסות מהפעלת בתי מלוןמספר חדריםהכנסה ממוצעת לחדרמספר מועסקיםדירוג 2018
2ישרוטל
החברה נסחרת בארץ
1,441.04,222341.35,1502
3מלונות דן
החברה נסחרת בארץ
1,269.04,162304.94,7003
4מישורים2
החברה נסחרת בארץ
503.04,866103.41,2584
5רשת מלונות אפריקה ישראל 409.01,695241.31,4005
6אלרוב נדל"ן ומלונאות
החברה נסחרת בארץ
594.7869684.32,3566
8רשת מלונות אטלס 200.01,074186.245011
9תל-אביב הילטון
נתוני החברה מוערכים
300.0560535.750810
10טמרס מלונות
נתוני החברה מוערכים
185.0969190.9-9
11מלכת שבא אילת
נתוני החברה מוערכים
123.0481255.7-12
12מלון וולדורף אסטוריה ירושלים
נתוני החברה מוערכים
112.0226495.625011
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
1 - 4,859 חדרים מסך החדרים המדווחים טרם תרמו למחזור ההכנסות החברה בשנת 2018
2 - פעילות של חברת הבת סקייליין