רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2018שם המשרד רשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2017*דירוג 2017
דירוג 2018שם המשרד רשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2017*דירוג 2017
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY169273310018682151
2סומך חייקין KPMG1120525641189892
3Deloitte Israel Deloitte Touche Tohmatsu Limited95835210612221093
4PwC Israel PwC967436641092904
5BDO ישראל BDO1162444581546755
9ברית פיקוח MBT PRAXITY2988423356-9
10בן דוד שלוי קופ BDSK Leading Edge Alliance - LEA172776214211
11שטראוס לזר Nexia International13194101601110
12ברזלי ושות', רו"ח MSI Global1086512166715
13RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International1616810188-12
14בייקר טילי Baker Tilly International1073516120913
15עובדיה פיק קריכלי ושות' Crowe (Israel) Crowe Global130778158214
17PKF עמית, חלפון PKF International34235371318
18חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון -7442779-17
19מועלם ומועלם רואי חשבון -5643988-23
20וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' -4225661124
21ז'יטניצקי וינשטין ושות' MORISON KSl6250274-21
23הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח -50238114-22
25קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI3523755119
26גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB International2919851120
27יהודה ארליך ושות', רו"ח -3621556-28
28שורץ, לרנר, דובשני ושות' -34231060-26
29אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון Prime Global3928776-34
30ירדני, גלפנד, אברמן ושות' -4123356-25
31אלקלעי מונרוב ושות' ACL4626656-37
32גוזלן לוריא ושות' -2421434-30
35דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון TIAG - The International Accounting Group3019246-45
36גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים -3021438-40
37יניר פרקש -2018546-48
38גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN International3316440-43
39יעקב רוסו ושות' רואי חשבון -3019242-35
40יעקב זיצר ושות' -2720492-31
41יראל + שותפים BKR International2314642-33
42יוסף שמעוני, רו"ח XLNC1715453144
43כספי דואק קורן ושות' -2516229-47
44עזרא כדורי ושות', רואי חשבון -2317441-39
45עמוס כץ ושות' - רואי חשבון -2213136-52
46שטרק את שטרק רו"ח IAPA International2214343-36
47SZ שוורץ צדקיה Allinial Global2313450-50
48יאראק,יחזקאלוב ושות' -2215232--
49משרד רואי חשבון מינץ גדג' -1513225-46
50גסר-רשפי ושות' -1512336-53
51קדרון ושות' -136223-49
52חגי גולדברג ושות' רו"ח -1313232-55
53שרון, שטיינר, זילבר -139230-51
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.