חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
1אלון דלק 44,005.215.213,4603,269.3השקעות ביילסול (1987)1
3דלק ישראל
החברה נסחרת בארץ
6,624.45.920.70.31,127.52,0353,255.2קבוצת דלק5
4חברת הפחם הישראלית 6,286.03.110.00.295.630209,533.3חברת החשמל לישראל7
5דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
החברה נסחרת בארץ
5,976.412.032.60.5504.72,6282,274.1אלון דלק*
7 4,382.08.73,275.02,3691,849.7מדינת ישראל10
8טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
1,230.023.021.31.782.25212,360.835
9מבוא שומרון 594.017.6807,425.070
10דיזול לאנרגיות 433.014.0459,622.291
11בל - מוצרי נפט 413.631.945.5498,440.892
12חברת תשתיות נפט ואנרגיה 354.614.31,106.1382928.4מדינת ישראל100
13 163.928.4266,304.8173
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה