חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
1אלון דלק 37,500.0-14.813,9922,680.1השקעות ביילסול (1987)1
3דלק ישראל
החברה נסחרת בארץ
6,492.0-2.036.00.61,168.22,4562,643.3קבוצת דלק5
5דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
החברה נסחרת בארץ
5,179.9-10.946.00.9515.62,7131,909.3אלון דלק*
6חברת הפחם הישראלית 4,808.0-23.511.00.2100.330160,266.7חברת החשמל לישראל9
7 4,144.3-7.73,442.32,2521,840.3מדינת ישראל11
8טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
1,149.9-6.216.61.478.15562,068.235
9מבוא שומרון 606.92.2807,586.172
10בל - מוצרי נפט
נתוני החברה מוערכים
375.0458,333.397
11דיזול לאנרגיות 370.0-14.6507,400.0104
12חברת תשתיות נפט ואנרגיה 297.8-16.01,109.6378787.8מדינת ישראל123
13 181.010.4355,172.7158
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה