מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
3החברה הדרומית לשיווק 1,059.32.8126.12624,043.0סנו - מפעלי ברונוס38
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
807.515.337.94.7202.41644,923.9עמיר חברה להספקה55
5שסטוביץ' 715.03.61,050680.9שסטוביץ' אחזקות63
6המשביר לחקלאי
נתוני החברה מוערכים
430.01403,071.488
7נעמן גרופ
החברה נסחרת בארץ
300.63.5-6.5-2.163.9511588.2רבוע כחול ישראל117
8ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק 225.05.61901,184.2141
10ד.ג.ש בודי פרטס 135.0-10.61081,250.0ד.ג.ש חלפים ואחזקות (1994)177
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה