מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - מסחר
דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - מסחר
3א.פ.י. חורי הפצה 1,400.032.012011,666.732
4החברה הדרומית לשיווק 1,093.53.2148.32913,757.8סנו - מפעלי ברונוס38
5עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
936.716.025.02.7220.71675,609.1עמיר חברה להספקה43
6שסטוביץ' 752.55.31,050716.7שסטוביץ' אחזקות58
7המשביר לחקלאי
נתוני החברה מוערכים
430.01403,071.4קרן סקיי91
8גורי ע.ע.ע. בע"מ 327.270.21023,207.7115
9נעמן גרופ
החברה נסחרת בארץ
300.2-0.15.21.769.5615488.1אלון רבוע כחול ישראל120
10ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק
נתוני החברה מוערכים
290.01302,230.8124
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה