מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - מסחר
דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - מסחר
3א.פ.י. חורי הפצה 1,400.032.012011,666.732
4החברה הדרומית לשיווק 1,093.53.2148.32913,757.8סנו - מפעלי ברונוס38
5עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
936.716.025.02.7220.71675,609.1עמיר חברה להספקה43
6שסטוביץ' 752.55.31,050716.7שסטוביץ' אחזקות58
7המשביר לחקלאי
נתוני החברה מוערכים
430.01403,071.4קרן סקיי91
9נעמן גרופ
החברה נסחרת בארץ
300.2-0.15.21.769.5615488.1אלון רבוע כחול ישראל120
10ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק
נתוני החברה מוערכים
290.01302,230.8124
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה