מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
3החברה הדרומית לשיווק 1,095.82.3144.22604,214.8סנו - מפעלי ברונוס בע"מ39
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
935.3-0.725.82.8254.31735,406.6עמיר חברה להספקה45
5שסטוביץ'
נתוני החברה מוערכים
800.01,050761.9שסטוביץ' אחזקות52
6המשביר לחקלאי
נתוני החברה מוערכים
470.01602,937.5קרן סקיי90
8ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק
נתוני החברה מוערכים
297.01921,546.9123
9נעמן גרופ
החברה נסחרת בארץ
295.11.44.71.660.0601491.1אלון רבוע כחול ישראל125
10א.פ.י. חורי הפצה 157.01.31051,495.2171
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.