מסחר ושירותים

שירותים לוגיסטיים

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1גדות מסופים 1,569.518.2--302.85223,006.8טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת20
2ממן
החברה נסחרת בארץ
930.84.819.52.1387.12,733340.6תעבורה אחזקות*
3אוברסיז קומרס
החברה נסחרת בארץ
325.96.820.16.2177.2471691.9-70
4גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים 240.04.3---650369.2ממן גלובוס80
5אייסמן מזון (2002) 195.011.4---1351,444.4-90
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.