רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2021שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2020*דירוג 2020
דירוג 2021שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2020*דירוג 2020
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY170975110518302311
2Deloitte Israel Deloitte12594017713731233
3PwC Israel PwC1119446691196984
4סומך חייקין KPMG1160703761214702
5BDO ישראל BDO1272447691642895
9ברית פיקוח MBT PRAXITY2989323412-9
10בן דוד שלוי קופ BDSK Leading Edge Alliance: LEA Global16510410231210
11RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International1848516223211
12שטראוס לזר Nexia International1359810163912
13ברזלי ושות', רו"ח MSI Global Aliance1248414180713
14בייקר טילי Bakertilly International78331084514
15PKF עמית, חלפון PKF International41307501216
17וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' -3323667119
18קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI4530868217
19הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח -57338120-18
20אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון Prime Global50291099-23
21מועלם ומועלם רואי חשבון -4938983-22
24גוזלן לוריא ושות' -3125646-24
25גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB International2319844-25
27יהודה ארליך ושות', רו"ח -3725556-27
28יראל + שותפים BKR International2315446228
29יוסף שמעוני, רו"ח XLNC2019467137
31גיל הלוי גולד רו"ח GHG -4125547-30
33עזרא כדורי ושות', רואי חשבון -2017437-32
34ירדני, גלפנד, אברמן ושות' -3423346-33
36יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון -3118242-36
37הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' -1210538-39
38יניר פרקש -2016639--
39עמוס כץ ושות' - רואי חשבון -3413146-38
40משרד רואי חשבון מינץ גדג' -1913231-40
41שרון, שטיינר, זילבר ושות' -1411225-46
42חמי שמגר ושות' רו"ח -1810138-42
43גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN3417441-41
44קדרון ושות' -1310224244
45בועז מקלר - רואי חשבון -4119045-45
46SZ שוורץ צדקיה Allinial Global2815456-49
47ספורטה פן חן- רואי חשבון -119421-52
48שטרק את שטרק רו"ח IAPA International2217435-50
49אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון -1510222-48
50כספי דואק קורן ושות' -2618236-47
52מונרוב ושות' -2215324--
53אברמוביץ ישראלי, רואי חשבון -66313-53
54גסר-רשפי ושות' -1313338-51
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות הנסחרות בישראל ובעולם
**הדירוג נקבע לפי פרמטרים נוספים שאינם מוצגים בטבלה: הכנסות, לקוחות עיקריים וסה"כ החברות בביקורת