רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2020שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2019*דירוג 2019
דירוג 2020שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2019*דירוג 2019
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY177587210919222151
2סומך חייקין KPMG1229638741310822
3Deloitte Israel Deloitte11063776713431123
4PwC Israel PwC1079449601178984
5BDO ישראל BDO1278445701697865
9ברית פיקוח MBT PRAXITY2948823348-8
10בן דוד שלוי קופ BDSK Leading Edge Alliance: LEA Global2101039243210
11RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International1818314220-12
12שטראוס לזר Nexia International1329710160811
13ברזלי ושות', רו"ח MSI Global Aliance1077414177513
14בייקר טילי Bakertilly International1093616122714
17קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI4528864218
18הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח -61319122-20
19וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' -3725667119
22מועלם ומועלם רואי חשבון -5139986-23
23אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון Prime Global4527889-25
24גוזלן לוריא ושות' -2825442-28
25הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון LEA - Leading Edge Alliance 4939467-29
26יהודה ארליך ושות', רו"ח -3722556-21
27יראל + שותפים BKR International2317654127
29גיל הלוי גולד רו"ח GHG -4226546-41
31עזרא כדורי ושות', רואי חשבון -2218439-34
32ירדני, גלפנד, אברמן ושות' -3222346-36
33זיו, שיפר ושות' -2817466-37
34אלקלעי מונרוב ושות' -5623661-33
35יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון -3018242-40
36יוסף שמעוני, רו"ח XLNC2019464135
37עמוס כץ ושות' - רואי חשבון -2812142-39
38הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' -1110538-46
39משרד רואי חשבון מינץ גדג' -1612227-45
40גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN3719446-47
41חמי שמגר ושות' רו"ח -2211145--
42דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון McMillan Woods 3020250-42
43קדרון ושות' -139225231
44בועז מקלר - רואי חשבון -3617-40-44
45שרון, שטיינר, זילבר ושות' -1312230-45
46כספי דואק קורן ושות' -2618236-53
47אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון -1510223--
48SZ שוורץ צדקיה Allinial Global2714454-52
49שטרק את שטרק רו"ח IAPA International2415340-44
50גסר-רשפי ושות' -1413338-55
51ספורטה פן חן- רואי חשבון -129322-51
52אברמוביץ ישראלי, רואי חשבון -66313--
53שלפמן לבקוביץ' רואי חשבון ויועצים JHI77216--
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות בישראל ובעולם
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.