רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2021שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2020*דירוג 2020
דירוג 2021שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2020*דירוג 2020
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY170975110518302311
2Deloitte Israel Deloitte12594017713731233
3PwC Israel PwC1119446691196984
4סומך חייקין KPMG1160703761214702
5BDO ישראל BDO1272447691642895
9ברית פיקוח MBT PRAXITY2989323412-9
10בן דוד שלוי קופ BDSK Leading Edge Alliance: LEA Global16510410231210
11RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International1848516223211
12שטראוס לזר Nexia International1359810163912
13ברזלי ושות', רו"ח MSI Global Aliance1248414180713
14בייקר טילי Bakertilly International78331084514
17וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' -3323667119
18קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI4530868217
19הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח -57338120-18
20אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון Prime Global50291099-23
21מועלם ומועלם רואי חשבון -4938983-22
24גוזלן לוריא ושות' -3125646-24
25גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB International2319844-25
27יהודה ארליך ושות', רו"ח -3725556-27
28יראל + שותפים BKR International2315446228
29יוסף שמעוני, רו"ח XLNC2019467137
31גיל הלוי גולד רו"ח GHG -4125547-30
33עזרא כדורי ושות', רואי חשבון -2017437-32
34ירדני, גלפנד, אברמן ושות' -3423346-33
36יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון -3118242-36
37הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' -1210538-39
38יניר פרקש -2016639--
39עמוס כץ ושות' - רואי חשבון -3413146-38
40משרד רואי חשבון מינץ גדג' -1913231-40
41שרון, שטיינר, זילבר ושות' -1411225-46
42חמי שמגר ושות' רו"ח -1810138-42
43גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN3417441-41
44קדרון ושות' -1310224244
45בועז מקלר - רואי חשבון -4119045-45
46SZ שוורץ צדקיה Allinial Global2815456-49
47ספורטה פן חן- רואי חשבון -119421-52
48שטרק את שטרק רו"ח IAPA International2217435-50
49אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון -1510222-48
50כספי דואק קורן ושות' -2618236-47
52מונרוב ושות' -2215324--
53אברמוביץ ישראלי, רואי חשבון -66313-53
54גסר-רשפי ושות' -1313338-51
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות הנסחרות בישראל ובעולם
**הדירוג נקבע לפי פרמטרים נוספים שאינם מוצגים בטבלה: הכנסות, לקוחות עיקריים וסה"כ החברות בביקורת