רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2013שם המשרדשם הרשת הבינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאיים (ללא רו"ח)מספר רו"חמספר שותפיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2012
דירוג 2013שם המשרדשם הרשת הבינלאומיתסה"כ עובדים מקצועיים אקדמאיים (ללא רו"ח)מספר רו"חמספר שותפיםמספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2012
1ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר Ernest & Young94967183213
2Deloitte בריטמן אלמגור זהר Deloitte Touche Tohmatsu Limited69332880104
2KPMG סומך חייקין KPMG5054364584
4PwC Israel PWC5004145783
5BDO זיו האפט BDO7433964862
9ברית פיקוח Praxity global alliance1337811
10שטראוס לזר ושות' NEXIA International467685
11 RSM International935610
12בייקר טילי Baker Tilly International62321310
13ברזלי ושות', רואי חשבון חבר ברשת MSI MSI4555116
16בן דוד שלוי קופ ושות' BDSK 303222
18יעקב זיצר ושות' 56144
19ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח Morison International42
20מועלם ומועלם INPACT International12299
21וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 132332
22קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI112261
24יהודה ארליך ושות', רו"ח 17185
25הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון 24158
26אופיר בוכניק ושות' רו"ח 408
27בועז מקלר ושות' 1220
29אילן שגב, רואי חשבון 18171
31גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB HLB International151482
32ירדני, גלפנד, אברמן ושות' 17113
33גוזלן לוריא ושות' 10132
34יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון 10132
35גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים 1793
36דב ויינשטיין ושות' TIAG1881
37אבולעפיה אביטל ושות' רואי חשבון PrimeGlobal5143
38יוסף שמעוני 11541
39כדורי רו"ח 6134
41כספי דואק קורן ושות' רואי חשבון 3142
42אביקם, ביטנר, פלאי, ינובסקי ושות' 10106
43שטרק את שטרק, רו"ח IAPA1293
44עמוס כץ ושות' - רואי חשבון 1571
45יראל + שותפים BKR International12831
46אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון 5112
47עזרא יהודה – רוזנבלום, יעוץ בקרה וניהול סיכונים 792
48גסר רשפי ושות' רו"ח 2113
49משרד רואי חשבון מינץ גדג' 1112
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה