תחבורה ורכב

שירותי תחבורה ותובלה

דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
2אל על
החברה נסחרת בארץ
7,828.8-1.9309.94.01,092.26,0021,304.43
3רכבת ישראל 4,400.010.0-261.0-5.91.13,5001,257.1מדינת ישראל5
4תעבורה 3,210.613.03,858832.2אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט9
5אגד 2,508.013.86,158407.313
6דן תחבורה
נתוני החברה מוערכים
1,650.02,400687.517
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה