תחבורה ורכב

שירותי תחבורה ותובלה

דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
2אל על
החברה נסחרת בארץ
7,548.8-3.620.40.3963.86,2191,213.8-3
3רכבת ישראל 5,100.015.9-41.5-0.81093.83,7601,356.4מדינת ישראל5
4תעבורה 3,391.75.6---4,301788.6 אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט ישראליים 8
5אגד 2,855.03.5---6,161463.4-11
6ישראייר 1,243.016.441.03.3183.06401,942.2אי די בי תיירות (2009)27
8ק.א.ל. 719.0----1405,135.7כנפי חגי41
9סיטיפס
נתוני החברה מוערכים
160.0----820,000.0-92
10הילוך שישי יפו
נתוני החברה מוערכים
155.0----320484.4-94
11קבוצת אלאלוף 154.0-0.5--158.0250616.0י. אלאלוף ובניו95
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018