תחבורה ורכב

תשתיות תחבורה

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - שירותים
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - שירותים
1דרך ארץ 1,257.86.0-29.0-2.3-443.51773,985.9ת.ש.י. שותפות דרכים מוגבלת ונוי חוצה ישראל שותפות מוגבלת21
3נמל חיפה 746.61.51,115669.6מדינת ישראל38
4נתיבי אילון 410.8-11.991.9488,558.357
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה