תעשיה

טקסטיל ואופנה

דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות \ עובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות \ עובדשם חברת אם
1דלתא גליל
החברה נסחרת בארץ
5386.79.44688.4887174.53.21751.413260406.2-
2נילית 11428.311136.597.5---11231016.9נילית בי.וי
3ספאנטק
החברה נסחרת בארץ
658.412.7651.812.799416.2226.93981654.2ניסן תעשיות רפואיות
4קורנית דיגיטל
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
511.824.6---44.78.7671.44441152.7-
5תפרון
החברה נסחרת בארץ
508.716.3508.416.31004.50.992818621.8-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה