תעשיה

טקסטיל ואופנה

דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
1דלתא גליל
החברה נסחרת בארץ
6,024.611.85,255.712.187.2205.73.41,75125,685234.6-
2נילית 1,00012.4-98511.5-98.5---1,058945.2נילית בי.וי
3קורנית דיגיטל
החברה נסחרת בחו"ל
641.125.3634.725.39936.25.71,169.25471,172.1-
4ספאנטק
החברה נסחרת בארץ
605.58-602.58-99.525.34.2232.43981,521.3ניסן תעשיות רפואיות
5תפרון
החברה נסחרת בארץ
553.98.9553.78.91006.1-1.1-79.2864641ליטפ הולדינגז
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ