תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/ עובדשם חברת אם
1בתי זקוק לנפט
החברה נסחרת בארץ
22,894.84.6-10,6310.9-46.4354.11.54,771.81,36516,772.8-
2איי.סי.אל גרופ
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
18,788.55.9-17,929.46.5-95.41,714.59.113,564.812,1171,550.6-
3כרמל אולפינים 3,122.16.6-------5006,244.3בתי זקוק לנפט
4ישראמקו נגב 2
החברה נסחרת בארץ
2,118.7----1,208.4572,030.40--
5נפטא
החברה נסחרת בארץ
2,095.70.6209.71.5101,297.561.9936.13446,092.2אקויטל
8דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
1,279.72.9----797.362.32,811.51679,984.3קבוצת דלק
9פיברו בריאות בעלי חיים
נתוני החברה מוערכים
475-------3501,357.1Phibro Animal Health Corp.
11דור כימיקלים 387.17.6-57.85.214.9--342.72071,870.2סאורון
12אלון חיפושי גז טבעי
החברה נסחרת בארץ
294.81.1---48.016.3182.31294,845אלון חברת הדלק לישראל
13מעבדות שרון 2480.8-------2401,033.3טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף שותפות מוגבלת
14גדות תעשיות ביוכימיה 2001.1------553,636.4פורטיסימו קפיטל פאנד IV, שותפות מוגבלת
15מקסימה 1851.5------233.4192963.5יוניון השקעות ופיתוח
16לוכסמבורג תעשיות 18011.8-------200900לוכסמבורג פמול
17איי אף אף אינגרידיאנטס 171.221.5-168.121.6-98.2--204.8961,783International Flavors & Fragrances
18סיגמה - אולדריץ ישראל
נתוני החברה מוערכים
160-------200800סיגמה - אולדריץ קומפנ
19סטוקטון (ישראל) 128.3-------274,752.7קבוצת אס. טי. קיי. סטוקטון
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ