תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
1כיל
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
20,597.1-2.019,686.995.6-1.9-468.6-2.39,897.013,4141,535.5החברה לישראל3
2בתי זקוק לנפט
החברה נסחרת בארץ
16,594.7-22.36,762.640.8-28.8606.23.73,987.61,44411,492.24
3כרמל אולפינים 2,794.0-18.71,980.7בתי זיקוק לנפט*
5נפטא
החברה נסחרת בארץ
1,905.04.0128.76.8-29.6226.511.91,189.02238,542.6י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן45
7גדיב 1,479.9-12.0בתי זיקוק לנפט*
8דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
891.48.5608.668.31,573.01463,668.4דלק מערכות אנרגיה87
9דור כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
495.03951,253.2135
10פייברו ישראל
נתוני החברה מוערכים
440.02901,517.2פייברו ארה"ב150
12מעבדות שרון 290.02481,169.4205
13אלון חיפושי גז טבעי
החברה נסחרת בארץ
238.47.8110.346.3118.32119,221.0אלון חברת הדלק לישראל226
14גדות תעשיות ביוכימיה 205.5-14.0504,109.4קבוצת דלק243
15ארומור פלייבורז אנד פרגרנס 190.9-9.5188.898.9-9.8149.71091,751.3International Flavors & Fragrances249
16מקסימה
החברה נסחרת בארץ
190.00.28.34.4215.5204931.2251
17לוכסמבורג תעשיות 188.013.91701,105.9לוכסמבורג פמול252
18סיגמה - אולדריץ ישראל 171.9-4.9111.264.7-8.6253.0213807.0סיגמה - אולדריץ קומפני259
19סאסא טק 145.75.217.812.20.7150971.6265
20דלקול 114.3-19.115.713.7-11.5851,344.1דלק חברת הדלק הישראלית277
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.