תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / לעובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / לעובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
1בתי זקוק לנפט
החברה נסחרת בארץ
20,244.422.08,190.521.140.5942.84.74,175.81,447.013,990.6-3
2כיל
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
19,505.2-5.318,836.3-4.196.61,312.06.79,914.612,627.01,544.7-4
3כרמל אולפינים 3,256.716.6---441.413.62,280.9--בתי זקוק לנפט*
4נפטא
החברה נסחרת בארץ
1,888.9-0.8150.116.67.9128.76.81,050.8246.07,678.3-26
6דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
1,517.9-13.5---2,941.8193.82,144.314.0108,423.4דלק מערכות אנרגיה30
8גדיב 1,371.5-9.6--------בתי זקוק לנפט *
9דור כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
495.0-------270.01,833.3-83
10פיברו בריאות בעלי חיים
נתוני החברה מוערכים
475.0-------330.01,439.4Phibro Animal Health Corp.86
12מעבדות שרון 290.00.0------245.01,183.7טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף שותפות מוגבלת134
13אלון חיפושי גז טבעי
החברה נסחרת בארץ
234.1-1.9---72.731.1119.82.0117,035.0אלון חברת הדלק לישראל 148
14איי אף אף אינגרידיאנטס 201.37.0199.57.299.1--171.898.02,054.2International Flavors & Fragrances157
15מקסימה
החברה נסחרת בארץ
192.51.4---12.26.3212.5202.0953.1-161
16לוכסמבורג תעשיות 184.0-2.1------180.01,022.2לוכסמבורג פמול 164
17סיגמה - אולדריץ ישראל
נתוני החברה מוערכים
168.0-------210.0800.0סיגמה - אולדריץ קומפנ170
18גדות תעשיות ביוכימיה 162.3-21.0------50.03,246.0קבוצת דלק 173
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018