תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

מספר סידורישם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
מספר סידורישם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
1בתי זיקוק לנפט (בזן)
החברה נסחרת בארץ
37,298.79.013,811.7-13.237.0-765.2-2.13,019.21,52424,474.22
2כיל
החברה נסחרת בארץ
25,727.51.723,975.20.193.25,014.719.512,600.612,2802,095.1החברה לישראל4
3אדמה פתרונות לחקלאות
החברה נסחרת בארץ
10,929.613.510,527.013.796.3472.24.34,957.94,5082,424.510
4גדיב תעשיות פטרוכימיות 3,287.88.32,984.210.590.8530.512027,398.0בתי זיקוק לנפט*
7דור כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
720.04001,800.095
8פייברו ישראל 455.615.6289.128.163.4277.62911,565.7פייברו ארה"ב134
9אבנר חפושי נפט
החברה נסחרת בארץ
405.0-31.938.19.4965.91136,822.1145
10דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
378.8-25.356.514.91,001.31134,434.5דלק מערכות אנרגיה152
12שב"ח 350.9-4.8526,747.8בתי זיקוק לנפט*
13גדות תעשיות ביוכימיה
החברה נסחרת בארץ
343.24.7328.85.795.8-83.2-24.2-197.21811,896.4168
14מעבדות שרון
נתוני החברה מוערכים
318.02901,096.6177
15נפטא
החברה נסחרת בארץ
222.613.4207.318.393.12.61.2642.12161,030.6י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן229
16לוכסמבורג תעשיות 200.025.0150.037.975.01701,176.5לוכסמבורג פמול239
17מקסימה
החברה נסחרת בארץ
182.812.611.06.0183.01741,050.5250
18סיגמה - אולדריץ ישראל 166.0-2.9107.1-4.664.5200.3210790.5סיגמה - אולדריץ קומפני266
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה