תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
1בתי זיקוק לנפט (בזן)
החברה נסחרת בארץ
36,090.3-3.217,571.527.248.7-602.5-1.72,723.81,50224,028.22
2כיל
החברה נסחרת בארץ
22,644.7-9.321,494.5-9.394.92,955.613.112,682.812,1521,863.5החברה לישראל4
3גדיב תעשיות פטרוכימיות 2,964.2-9.82,728.6-8.692.1522.410129,348.5בתי זיקוק לנפט*
6נפטא
החברה נסחרת בארץ
1,167.0424.2200.9-3.117.244.83.8762.42874,066.3י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן62
7דור כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
735.04001,837.594
8אבנר חפושי נפט
החברה נסחרת בארץ
720.978.0180.925.11,071.81451,490.695
9דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
631.766.8220.835.01,147.11445,124.5דלק מערכות אנרגיה107
10פייברו ישראל 442.9-2.8288.2-0.365.1306.72901,527.3פייברו ארה"ב129
12גדות תעשיות ביוכימיה
החברה נסחרת בארץ
308.2-10.2293.7-10.795.3-111.3-36.1-254.81801,712.0184
13מעבדות שרון 302.0-5.070.09.423.22541,189.0187
14שב"ח 247.6-29.4בתי זיקוק לנפט*
15לוכסמבורג תעשיות 190.0-5.0140.0-6.773.71701,117.6לוכסמבורג פמול244
16מקסימה
החברה נסחרת בארץ
183.20.26.03.3190.1200915.9252
17עמגל כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
170.01101,545.5דיפוכם (1989)260
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה