תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
1בתי זקוק לנפט
החברה נסחרת בארץ
33,374.6-7.516,853.3-4.150.5-331.4-1.02,544.21,45522,937.92
2כיל
החברה נסחרת בארץ
21,863.5-3.520,847.5-3.095.41,658.67.611,564.812,4571,755.1החברה לישראל4
4גדיב תעשיות פטרוכימיות 2,342.7-21.02,090.9-23.489.3570.99823,904.6בתי זיקוק לנפט*
5נפטא
החברה נסחרת בארץ
1,788.853.3259.929.414.572.84.1868.13485,140.3י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן42
7דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
692.89.7252.136.41,173.91449,485.7דלק מערכות אנרגיה99
8אבנר חפושי נפט
החברה נסחרת בארץ
673.612.0235.735.01,069.81448,117.1104
9דור כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
650.03002,166.7107
10פייברו ישראל
נתוני החברה מוערכים
440.02901,517.2פייברו ארה"ב145
12שב"ח 294.619.0בתי זיקוק לנפט*
13מעבדות שרון 290.0-4.070.024.12481,169.4203
14גדות תעשיות ביוכימיה
נתוני החברה מוערכים
290.01751,657.1204
15לוכסמבורג תעשיות 190.0140.073.71751,085.7לוכסמבורג פמול255
16מקסימה
החברה נסחרת בארץ
187.32.213.87.3203.9213879.3256
17סטוקטון (ישראל) 173.5-4.4173.0-4.499.818.5335,256.3סטוקטון גרופ264
18סיגמה - אולדריץ ישראל 166.0110.51.066.6223.4200830.0סיגמה - אולדריץ קומפני271
19דלקול 139.2-5.521.111.615.21001,391.6דלק285
20סאסא טק 125.33.115.1-18.612.01031,216.9294
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה