תעשיה

כימיקלים, מינרלים וזיקוק

דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
1בתי זקוק לנפט
החברה נסחרת בארץ
21,342.9-36.19,492.5-43.744.5873.24.13,408.71,48114,411.13
2כיל
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
21,008.7-3.920,075.8-3.795.61,978.49.411,815.313,5581,549.5החברה לישראל4
4נפטא
החברה נסחרת בארץ
1,831.22.4182.7-29.710.0123.36.7967.22816,516.9י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן44
5גדיב תעשיות פטרוכימיות 1,681.1-28.21,466.8-29.987.3590.910016,811.0בתי זיקוק לנפט*
7דלק קידוחים
החברה נסחרת בארץ
821.218.5433.652.81,334.41363,169.9דלק מערכות אנרגיה95
8אבנר חפושי נפט
החברה נסחרת בארץ
794.918.0415.452.31,218.91361,143.998
9דור כימיקלים
נתוני החברה מוערכים
510.04001,275.0131
10פייברו ישראל
נתוני החברה מוערכים
445.02901,534.5פייברו ארה"ב149
12שב"ח
נתוני החברה מוערכים
295.0505,900.0בתי זיקוק לנפט*
13מעבדות שרון 290.070.024.12481,169.4201
14גדות תעשיות ביוכימיה 239.0-8.11052,276.2קבוצת דלק224
15אלון חיפושי גז טבעי
החברה נסחרת בארץ
221.27.980.036.283.81221,152.0אלון דלק231
16ארומור פלייבורז אנד פרגרנס 210.921.4209.421.599.3146.51121,882.6International Flavors & Fragrances236
17מקסימה
החברה נסחרת בארץ
189.61.210.65.6210.0196967.2249
18סטוקטון (ישראל) 182.15.0181.75.099.835.6365,057.0סיצואן היבנג253
19לוכסמבורג תעשיות 165.0-13.2170970.6לוכסמבורג פמול266
20דלקול 141.31.517.7-16.212.5851,662.0דלק276
21סאסא טק 138.110.217.415.512.6140986.5280
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה