בהחלטה מהימים האחרונים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה לבטל את חברותם הקבועה של נציגי ארגוני הסביבה בוועדות המשנה של המועצה הארצית יש ביטול מדיניות איזונים ובלמים של תכנון וקידום תוכניות נדל"ן ושמירת ערכי סביבה וטבע.

בהיעדר שמירת האינטרס הסביבתי בתכנון עירוני, ערכים חשובים של טבע וסביבה יידחקו הצידה ויגברו הסכנות סביב יחסי הון-שלטון וקידום אינטרסים צרים של יזמים וקבלנים.

מטרות ועדות התכנון והבנייה, לאור הרפורמה שאושרה לאחרונה בחוק התכנון והבנייה, היו להאיץ את הליכי התכנון והרישוי על מנת להגדיל את היצע הדירות בשוק ובכך לסייע לירידת מחירי הדיור. כחלק מהניסיון להאיץ את ההליכים, החל משרד הפנים בראשות גדעון סער במהלך בהחלטה חריגה להוציא את נציג הירוקים מאחת מוועדות המשנה המרכזיות בנושא קידום תכניות בנייה, מהלך אשר אמור להימשך בבחינת נחיצות נציגי הירוקים בשאר הוועדות.

מהלך זה מהווה פגיעה חמורה בעקרונות האיזונים והבלמים עליו מושתתת השיטה הדמוקרטי ופגיעה בהליך דמוקרטי תקין על ידי הקטנת הביקורת וריכוז הכוח השלטוני.

חשיבות נציגי הירוקים בוועדות המשנה הינה הבטחת האינטרס הסביבתי והציבורי באישור תכניות הבנייה הבאות. טיפול בנושאים כלכליים כגון בועת הנדל"ן הינו עניין חשוב במעלה אך אינו עומד לבדו ואינו מאפיל על שאר האינטרסים עליהם הוועדות אמורות להגן בעת אישור תכניות ומתן רישיונות. תכנון סביבתי נכון ראוי לכלול שימוש מבוקר במשאבי הטבע והסביבה. עליהם לאשר תכניות השומרות על השטחים הפתוחים בהישג ידם של הציבור - בניית תשתיות נכונה וחסכנית, הסדרת אמצעי תחבורה והקטנת זיהום האוויר.

ללא שמירה על אינטרסים אלו נשאיר לדורות הבאים שטחים פתוחים "לעשירים בלבד" אשר אינם נגישים לכלל הציבור, בנוסף לעלייה בזיהום האוויר, חוסר נגישות למוסדות ציבור ובכלל איכות חיים ירודה.

הוצאת נציגי הירוקים מוועדות התכנון פוגעת באינטרסים סביבתיים וציבוריים יחד. יתר על כן, אין ראיה כי הוצאת נציגי הירוקים תתרום להאצת אישור תכניות הבנייה. המהלך נועד לאפשר בסך הכל לוועדות התכנון יד קלה על ההדק בהסוואה של שמירה על האינטרס הציבורי והאצת פתרונות דיור בעיקר לזוגות צעירים. אין ספק כי מהלך זה יתרום ל"הפרטת" שטחים ציבוריים ומניעתם מכלל הציבור, ומעלה חשש כי שיקולי הון-שלטון יגברו על שיקולים של אינטרסים סביבתיים וחברתיים.

הכותב הוא שותף מנהל מחלקת תכנון ובנייה במשרד רחל בן ארי-אדם-פיש ושות'.