רבים חושבים שבתיהמ"ש והבנקים לא יאפשרו למשכן נכסים בבעלות קטינים, בשים לב שיש בכך כדי להפחית משווי הנכסים ולסכנם. להלן נראה שבנסיבות מתאימות הדבר אפשרי בהחלט:

 

גבר בשנות השלושים לחייו התאלמן מאשתו בנסיבות טרגיות ונותר לבדו לגדל את שלוש בנותיהן הקטינות.

 

טרם גילוי המחלה הקטלנית, קיבלו בני הזוג החלטה גורלית בגין קשיי פרנסה: בניסיון לקצץ בהוצאות, הם ביטלו את ביטוחי הבריאות והחיים. כשהאישה חלתה, נאלצו לממן מכיסם הוצאות עבור טיפולים ותרופות שאינם בסל הבריאות.

 

האישה נפטרה והמשפחה נותרה שבורה, נפשית וכלכלית. נצברו חובות גבוהים שהאלמן התקשה להחזיר.

 

לבני הזוג הייתה דירת מגורים. האישה לא ערכה צוואה, ועם פטירתה רכושה התחלק כך שהבנות הקטינות ירשו מחצית מזכויותיה בדירה והאלמן את המחצית השנייה.

 

האלמן התקשה לפרנס את בנותיו ולקדם עסק חדש, שעה שנושיו התדפקו על הדלת.

 

האלמן פנה למשרדנו כדי לבקש סיוע בקבלת משכנתא על הזכויות בדירה, לצורך איחוד החובות השונים בהחזר חודשי נמוך יחסית.

 

ביצוע פעולה ברכושו של קטין דורשת אישור מביהמ"ש ובהליך המשפטי מעורב גם היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה.

 

גם הבנקים אינם נוטים לאשר משכנתאות ביחס לנכסי קטינים, בשל הקושי בגבייה.

 

יתרה מכך, במקרה שלנו, האלמן התקשה להביא ערבים לפירעון החוב, העסק שהפעיל היה בחיתוליו וברזומה עסק שכשל.

ביהמ"ש נדרש לבצע איזונים בסוגיה קיומית של שלוש בנות קטינות אל מול הרכוש שירשו.

 

משרדנו פנה לבנק לצורך יצירת מתווה ייחודי לנטילת המשכנתא המבוקשת. שווי הדירה הוערך והבנק התחייב, שבמקרה של מימוש, החוב ימומש מחלקו של האלמן בלבד.

 

הצו המוסכם שגיבש משרדנו אושר ע"י ביהמ"ש, הבטיח את זכויותיהן של הבנות ואפשר לאביהן לדאוג לפרנסתן, לשקם את חייו ולהביט קדימה.

 

מאת עו"ד דביר טייטלבאום, עורכת דין במשרד נאוה פרס – דיני משפחה