שאלונים לדירוג משרדי עורכי דין לפי תחומי פעילות 2017

דירוג משרדי עורכי הדין לפי תחומי פעילות מציג את המשרדים במדרג של עד 3 קבוצות (TIER) ונבנה על פי הערכות המתבססות, בין היתר, על איסוף נתונים כגון: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, פסקי דין תקדימיים, פרסומים מקצועיים וראיונות עומק בקרב גורמים מובילים בכל נישה וכן עם לקוחות מרכזיים.

הופעה בדירוג משרדי עורכי הדין בכל אחת מהקבוצות מעידה על מובילות המשרד והיותו משמעותי בשוק.

על מנת שנוכל לדרג את משרדכם אנא מלאו את השאלון הייעודי לתחומי הפעילות של משרדכם. לתשומת לבכם, היקף ועומק הפרטים שימסרו יאפשרו לנו לבצע דירוג מקצועי יותר שישקף נאמנה את תחומי הפעילות של משרדכם.

יש לציין כי הנתונים שימסרו על ידכם יישארו חסויים ולא ימסרו לגורם חיצוני.

את השאלונים יש להעביר בדואר אלקטרוני
[email protected] לא יאוחר מ- 29/10/2015

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 03-7330422/418