אלקטרוניקה ומחשוב

שירותי תוכנה

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1מטריקס
החברה נסחרת בארץ
3,596.313.5166.94.6732.510,337347.9-
2גו גלובל טרבל 1,667.024.8---5103,268.6גורילה הולדקו
3וואן 1
החברה נסחרת בארץ
1,608.312.387.05.4326.73,521456.8קבוצת מיחשוב ישיר
4חילן
החברה נסחרת בארץ
1,573.36.7129.08.2423.53,882405.3-
5אס.קיו.לינק 628.06.3---1,945322.9-
6אמן מחשבים 589.09.9---1,750336.6-
7אמנת
החברה נסחרת בארץ
338.7-5.436.910.9111.61,724196.5-
8גב מערכות 310.06.9---1,252247.6-
9סאפ ישראל
נתוני החברה מוערכים
310.0----853,647.1סאפ גרמניה
10אלעד מערכות תוכנה 270.03.8---970278.4-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל