בניה ונדל"ן

בניה ותשתיות

דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות במיל' ₪אחוז שינויהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג ראשי 2017
דירוג 2017שם חברההכנסות במיל' ₪אחוז שינויהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג ראשי 2017
4קבוצת אורון
החברה נסחרת בארץ
694.228.9175.837813
5M + W Group 631.3-24.692.1256אם+דבליו הולנד בי וי15
7אלקטרה תשתיות 594.7-0.2200אלקטרה*
8קבוצת לסיכו-לשמן 404.015.475.022025
9עינב החץ 350.0-21.3100.635שריף מסארווה תשתיות27
10דרכים 313.530.323.1130קבוצת אשטרום*
11מנורה - איזו אהרון 305.08.294.522029
12י. לרר 303.0-10.175י. לרר אחזקות30
14ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח 264.274.913037
15אחים בן רחמים 257.545.085.28039
16אוליצקי תשתיות
נתוני החברה מוערכים
225.0אוליצקי כריה (1990)46
17אחים ברדריאן 215.011.413048
18חברת זלמן בראשי ואחיו 210.02.452
19טר-ארמה 185.08.846.06059
20י.ד. עשוש תשתיות
נתוני החברה מוערכים
175.063
21מובילי המרכז - כוכב 173.010.93064
22נתיבי המפרץ 160.0100.02068
23יחזקאל מורד
נתוני החברה מוערכים
155.069
24רם חב' לעבודות הנדסיות 150.018.138.03872
25רולידר 125.0-16.7יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991)84
28משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה 100.129.717.05290
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה