בניה ונדל"ן

בניה ותשתיות

דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות במיל' ₪אחוז שינויהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג ראשי 2017
דירוג 2017שם חברההכנסות במיל' ₪אחוז שינויהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםחברת אםדירוג ראשי 2017
4קבוצת אורון
החברה נסחרת בארץ
694.228.9175.837813
5M + W Group 631.3-24.692.1256אם+דבליו הולנד בי וי15
7אלקטרה תשתיות 594.7-0.2200אלקטרה*
8קבוצת לסיכו-לשמן 404.015.475.022025
9עינב החץ 350.0-21.3100.635שריף מסארווה תשתיות27
10דרכים 313.530.323.1130קבוצת אשטרום*
11מנורה - איזו אהרון 305.08.294.522029
12י. לרר 303.0-10.175י. לרר אחזקות30
13אולניק 275.010.018033
14ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח 264.274.913037
15אחים בן רחמים 257.545.085.28039
16אוליצקי תשתיות
נתוני החברה מוערכים
225.0אוליצקי כריה (1990)46
17אחים ברדריאן 215.011.413048
18חברת זלמן בראשי ואחיו 210.02.452
19טר-ארמה 185.08.846.06059
20י.ד. עשוש תשתיות
נתוני החברה מוערכים
175.063
21מובילי המרכז - כוכב 173.010.93064
22נתיבי המפרץ 160.0100.02068
23יחזקאל מורד
נתוני החברה מוערכים
155.069
24רם חב' לעבודות הנדסיות 150.018.138.03872
25רולידר 125.0-16.7יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991)84
28משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה 100.129.717.05290
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה