בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2020שם חברהמס' יחידות דיור מאוכלסותמספר דייריםמספר אנשי סגל קבועיםשם חברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברהמס' יחידות דיור מאוכלסותמספר דייריםמספר אנשי סגל קבועיםשם חברת אםדירוג 2019
3אחוזות רובינשטיין 1,2491,406587-3
4רשת בית בכפר 9001,100300-4
5בית בלב 891800300קבוצת מכבי אחזקות 6
6פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי 794845630קבוצת עזריאלי5
7עד 120
נתוני החברה מוערכים
666--הפניקס אחזקות 7
8פרוטיאה בהר / בכפר 572792310-8
9בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
399-155-9
10חברת מעונות הורים
נתוני החברה מוערכים
284---10
11בית גיל פז 247-66-11
12מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל 12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.