בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2014חברהמס' יחידות דיורמס' דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2013
דירוג 2014חברהמס' יחידות דיורמס' דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2013
2אחוזות רובינשטיין 1,2491,5025293
4רשת בית בכפר 8301,0004
5בית בלב 750770190מכבי אחזקות5
6עד 120 676752330הפניקס חברה לביטוח6
7בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
3991489
8אחוזת בית 345312150מליבו ישראל7
9נוה - דור דיור מוגן
נתוני החברה מוערכים
3388
10פרוטיאה בכפר
נתוני החברה מוערכים
267שפונדר גיל הזהב10
11בית גיל - פז 2482806011
12פאלאס תל אביב 231245238הלן הומס אל.אל.סי12
13מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל13
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה