בניה ונדל"ן

דיור מוגן

דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור

דירוג 2016חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2015
דירוג 2016חברהמס' יחידות דיורמספר דיירים מס' אנשי סגל קבועים שם חברת אםדירוג 2015
2מגדלי הים התיכון
החברה נסחרת בארץ
1,3052542
3אחוזות רובינשטיין 1,2491,4825513
4רשת בית בכפר 9001,1002504
5עד 120 695755330הפניקס חברה לביטוח6
6בית בלב 684750227מכבי אחזקות5
7בית גיל הזהב תל-אביב
החברה נסחרת בארץ
3981477
8אחוזת בית 332338165אקסור השקעות (ישראל)8
9חברת מעונות הורים 284378302-
10פרוטיאה בכפר 267330170שפונדר גיל הזהב9
11בית גיל - פז 2472656510
12פאלאס תל אביב 231250קבוצת עזריאלי11
13מגדלי אלישע 21024053מירג' פיתוח ישראל12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - בחודש אפריל 2016 קיבלה קבוצת עזריאלי את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת אחוזת בית מאקסור השקעות.