בניה ונדל"ן

ליווי פרוייקטים

דירוג 2023שם חברהמספר עובדים מקצועייםמספר פרויקטיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2022
דירוג 2023שם חברהמספר עובדים מקצועייםמספר פרויקטיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2022
1פז כלכלה והנדסה 7125679ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסימחקרי נדל"ן וכלכלהשמאות מקרקעין1
5זרניצקי חפץ ליווי פרויקטים לבניה 2021027ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסימחקרי נדל"ן וכלכלהיעוץ פרוגרמאתי3
6אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 148515ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעין-5
8אס.קיי שמאות מקרקעין 145016ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעיןיעוץ פרוגרמאתי-
9ישראל ענבל ושות' ליווי פרוייקטים ושמאות מקרקעין 95812ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעיןיעוץ פרוגרמאתי7
10בר אורי שמאים 5466ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעיןיעוץ פרוגרמאתי8
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.