בניה ונדל"ן

ליווי פרוייקטים

דירוג 2020שם חברהמספר עובדים מקצועייםמספר פרויקטיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2019
דירוג 2020שם חברהמספר עובדים מקצועייםמספר פרויקטיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2019
3זרניצקי חפץ ליווי פרויקטים לבניה 2120626ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסימחקרי נדל"ן וכלכלהיעוץ פרוגרמאתי3
4עופר מור שמאות מקרקעין 1922022ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעין-5
5אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 107512ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעיןיעוץ פרוגרמאתי6
7בר אורי שמאים 7458ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעיןיעוץ פרוגרמאתי7
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה