בניה ונדל"ן

ליווי פרוייקטים

דירוג 2021שם חברהמספר עובדים מקצועייםמספר פרויקטיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2020
דירוג 2021שם חברהמספר עובדים מקצועייםמספר פרויקטיםמספר מועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2020
3זרניצקי חפץ ליווי פרויקטים לבניה 2622929ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסימחקרי נדל"ן וכלכלהיעוץ פרוגרמאתי3
4עופר מור שמאות מקרקעין 1922522ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעין-4
5אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 107812ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעין-5
7בר אורי שמאים 5436ליווי פרויקטי בניה בדיקות כדאיות וליווי פיננסישמאות מקרקעיןיעוץ פרוגרמאתי7
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.