בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2016שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)סך כל המועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2תחום התמחות 3
דירוג 2016שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)סך כל המועסקיםתחום התמחות 1תחום התמחות 2תחום התמחות 3
3האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ 193926שומות לבנקים ולבטחונותליווי בנקאישומות IFRS
5דנוס - כהן שמאי מקרקעין 82012שומות להפקעותשומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנון
6יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין
נתוני החברה מוערכים
76.611ליווי בנקאישומות IFRSליווי תכנון
8קמיל טרשנסקי שרותי נדל"ן 102.514שומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנוןהערכות שווי כלליות
9בירנבאום שמאי מקרקעין
נתוני החברה מוערכים
66.59שומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנוןהערכות שווי כלליות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה