בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2017שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2016
דירוג 2017שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2016
3האושנר מלול 20442.231שומות לבנקים ולבטחונותליווי בנקאישומות IFRS 3
5דנוס - כהן שמאי מקרקעין 8202.512שומות להפקעותשומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנון5
7יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 89.71.214ליווי בנקאישומות IFRSליווי תכנון6
10בירנבאום שמאי מקרקעין 681.38שומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנוןהערכות שווי כלליות9
11קמיל טרשנסקי שרותי נדלן 92.80.316שומות להיטל השבחה ו-197ליווי תכנוןהערכות שווי כלליות8
12אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 72.50.414שומות לבנקים ולבטחונותליווי בנקאישומות IFRS 11
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה