בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דרוג 2018שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2017
דרוג 2018שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2017
3האושנר מלול 22552.532 IFRS שומותליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות3
5קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 10383.816ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197-11
6דנוס - כהן שמאי מקרקעין 10303.015ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197שומות להפקעות5
10יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 1015.61.615ליווי תכנוןליווי בנקאי IFRS שומות7
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה