בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דרוג 2019שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2018
דרוג 2019שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2018
3האושנר מלול 21502.432 IFRS שומותליווי תכנוןשומות לבנקים ולביטחונות3
5קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 1456418ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)5
6דנוס - להט שמאי מקרקעין 9303.312ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197שומות להפקעות6
10יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 1016.61.714התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאי IFRS שומות10
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.