רואי חשבון

משרדי רואי חשבון

דירוג 2020שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2019^דירוג 2019
דירוג 2020שם חברהרשת בינלאומיתעובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים)מספר רואי חשבוןמספר שותפיםסה"כ מועסקיםמספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2019^דירוג 2019
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר EY177587210919222151
2סומך חייקין KPMG1229638741310822
3Deloitte Israel Deloitte11063776713431123
4PwC Israel PwC1079449601178984
5BDO ישראל BDO1278445701697865
9ברית פיקוח MBT PRAXITY2948823348-8
10בן דוד שלוי קופ BDSK Leading Edge Alliance: LEA Global2101039243210
11RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM International1818314220-12
12שטראוס לזר Nexia International1329710160811
13ברזלי ושות', רו"ח MSI Global Aliance1077414177513
14בייקר טילי Bakertilly International1093616122714
16PKF עמית, חלפון PKF International32236391316
17קנובל בלצר סוראיה ושות' MGI4528864218
18הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח -61319122-20
19וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' -3725667119
20חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון -5536758117
22מועלם ומועלם רואי חשבון -5139986-23
23אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון Prime Global4527889-25
24גוזלן לוריא ושות' -2825442-28
25גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB International2318844-26
27יהודה ארליך ושות', רו"ח -3722556-21
28יראל + שותפים BKR International2317654127
29שורץ, לרנר, דובשני ושות' -37251058-32
30גיל הלוי גולד רו"ח GHG -4226546-41
32עזרא כדורי ושות', רואי חשבון -2218439-34
33ירדני, גלפנד, אברמן ושות' -3222346-36
35אלקלעי מונרוב ושות' -5623661-33
36יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון -3018242-40
37יוסף שמעוני, רו"ח XLNC2019464135
38עמוס כץ ושות' - רואי חשבון -2812142-39
39הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' -1110538-46
40משרד רואי חשבון מינץ גדג' -1612227-45
41גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון AGN3719446-47
42חמי שמגר ושות' רו"ח -2211145--
43דב ויינשטיין ושות' - רואי חשבון McMillan Woods 3020250-42
44קדרון ושות' -139225231
45בועז מקלר - רואי חשבון -3617-40-44
46שרון, שטיינר, זילבר ושות' -1312230-45
47כספי דואק קורן ושות' -2618236-53
49SZ שוורץ צדקיה Allinial Global2714454-52
50שטרק את שטרק רו"ח IAPA International2415340-44
51גסר-רשפי ושות' -1413338-55
52ספורטה פן חן- רואי חשבון -129322-51
53אברמוביץ ישראלי, רואי חשבון -66313--
54שלפמן לבקוביץ' רואי חשבון ויועצים JHI77216--
55שמוניס רואי חשבון -132120--
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
^ חברות בישראל ובעולם