בניה ונדל"ן

שמאות מקרקעין

דירוג 2020שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2019
דירוג 2020שם החברהמספר שמאיםהיקף שומות (במיליארדי ₪)היקף שומות / מס' שמאים (במיליארדי ₪)מספר מועסקיםתחום התמחות 1 תחום התמחות 2 תחום התמחות 3 דירוג 2019
4אביב גלעד - הנדסה ושמאות מקרקעין 725.53.612שומות להיטל השבחה ו-197ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות14
5קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן 1564.04.319ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)5
10דנוס - להט שמאי מקרקעין 720.02.913שומות להפקעותשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)6
13יצחק זרניצקי הנדסה ושמאות מקרקעין 717.82.513התחדשות עירונית (פינוי בינוי)ליווי בנקאישומות לבנקים ולביטחונות10
14לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין 78.01.110ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197התחדשות עירונית (פינוי בינוי)-
15אירני-עזר-גנץ שמאים 51.00.26ליווי תכנוןשומות להיטל השבחה ו-197שומות להפקעות-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.