התחדשות עירונית

פינוי בינוי

מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה

Dun'stars

שם חברה
סה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2020מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2015-2019
אאורה
החברה נסחרת בארץ
3632-31,36011562

מובילים

שם חברה
סה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2020מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2015-2019
קבוצת יובלים
109---11641
קדמת היובל
98-1130---

בולטים

שם חברה
סה"כ פרויקטיםמספר פרויקטים לפני קבלת היתר מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאיםמספר פרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניהמספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2020 (לאחר קבלת טופס 4)מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2020מספר פרויקטים שאוכלסו בין 2015-2019
בוני התיכון
החברה נסחרת בארץ
2020------
נופי רוממה
1062271---
פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
32---1214-
שיכון ובינוי נדל"ן
1191--1421
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.