מזון

הסעדה וקייטרינג

דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1ISS קייטרינג
נתוני החברה מוערכים
450.0----1,800250.0איי.אס.אס. ישראל מכלול שירותים לעסקים*
2איכות קייטרינג שולץ 1997 340.0-2.9---1,400242.9סוואן הולדקו אמי69
3סודקסו ישראל 224.017.9---1,100203.6סודקסו ס.א.85
4עידית לוגיסטיקת מזון 203.04.6---7.21,100184.5מלונות דן88
5זר מעדנים 178.09.2---650273.8-92
6ת.מ.מ 149.42.4--4.2430347.4אל על נתיבי אויר לישראל*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.