מזון

סיטונאות מזון ומשקאות

דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
1ביכורי השדה דרום 936.114.7185.67001,337.344
2טל הל יסכה
נתוני החברה מוערכים
870.03202,718.847
3סוגת
נתוני החברה מוערכים
800.02253,555.6סופפאק בי וי53
5מאסטרפוד 602.09.61334,526.371
6ליימן שליסל
נתוני החברה מוערכים
595.05001,190.075
7חממה מאיר סחר
החברה נסחרת בארץ
452.3-6.7-4.5-1.083.6607,537.893
8בכורי השדה צפון 1994
נתוני החברה מוערכים
430.03401,264.795
9הדקלאים 345.016.12613,269.2111
10מ. אקרמן 338.01.8873,885.1112
11שוקחה 337.0-0.4665,106.1בני ג'ורג' שוקחה בע"מ113
12ויליפוד השקעות
החברה נסחרת בארץ
294.7-5.95.82.0259.01312,249.4126
13גידולי אגו 250.01002,500.0136
14בני פאוזי שמשום (2009)
נתוני החברה מוערכים
250.0803,125.0אס.אף.אס. אחזקות ומסחר137
15נחמיה לחוביץ 247.01.7406,175.0138
16גלי משה - בוקר שיווק ואריזה 240.0-4.01002,400.0140
17מרינה פטריות
נתוני החברה מוערכים
230.01651,393.9מרינה גליל גרופ144
18הכרם 223.87.31481,512.0145
19גליקסמן שיווק ביצים 220.0-2.21052,095.2147
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה