מזון

סיטונאות מזון ומשקאות

דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1ביכורי השדה דרום 1,278.029.6--282.08401,521.4בכורי שדה (אחזקות)
2טל הל יסכה 995.01.1---3342,979.0-
3שינטרקו
נתוני החברה מוערכים
830.0----1846,111.1פרואלים אס.איי.
4סוגת
נתוני החברה מוערכים
700.0----2253,111.1מלח הארץ
5מאסטרפוד 688.05.5---1604,300.0-
6בכורי השדה צפון 1994 495.05.3---3001,650.0-
7ליימן שליסל 492.011.1---530928.3-
8הדקלאים 396.0-1.0---3013,200.0-
9וילי-פוד השקעות
החברה נסחרת בארץ
395.617.049.412.5305.21622,442.2בי.אס.די קראון
10מ. אקרמן 344.01.2---903,822.2-
11שוקחה 335.07.7---814,135.8בני ג'ורג' שוקחה
12חממה מאיר סחר
החברה נסחרת בארץ
322.6-8.7-1.7-0.568.9476,864.9-
13מרינה פטריות
נתוני החברה מוערכים
320.0----2201,454.5מרינה גליל גרופ
14הכרם 301.17.3---1801,672.7חברת הכרם
15בני פאוזי שמשום (2009)
נתוני החברה מוערכים
280.0----803,500.0אס.אף.אס. אחזקות ומסחר
16הר קור 252.02.0--43.01401,800.0-
17גידולי אגו 250.00.0---1002,500.0-
18גלי משה - בוקר שיווק ואריזה 240.00.0---1002,400.0-
19קפוא-זן תעשיות מזון
נתוני החברה מוערכים
230.0----802,875.0-
20מ. לסר
נתוני החברה מוערכים
215.0----1401,535.7-
21גליקסמן שיווק ביצים 210.00.0---1002,100.0-
22תנובות שדה ומטע
נתוני החברה מוערכים
190.0----603,166.7שיווק בוטנים וכותנה
23נחמיה לחוביץ 189.03.8---404,725.0-
24טעמן 185.08.8---1001,850.0-
25הנמל 166.06.4---1481,121.6-
27בר - עוף 119.8-0.1---619,966.7-
28דיפ שווק 107.08.1--36.0721,486.1-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל