מזון

קמעונאות מזון

דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
2מגה קמעונאות 6,552.9-2.57,240905.1אלון ריבוע כחול ישראל6
4יינות ביתן 1,648.124.72,900568.329
5מחסני כמעט חינם 1,353.56.534.02.5140.21,969687.432
6כל בו חצי חינם
נתוני החברה מוערכים
1,300.01,0001,300.034
7מרב-מזון כל 1,175.043.57501,566.736
8ברכת הארץ 950.05.61,200791.745
9טיב טעם רשתות 865.01.2900961.151
10 814.1-8.41,300626.2קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית53
11ויקטורי רשת סופרמרקטים
החברה נסחרת בארץ
708.316.519.42.7122.5793893.261
12סופר שוק יוחננוף
נתוני החברה מוערכים
630.01,000630.068
14מקדונלד'ס ישראל 576.14.81,855310.6אמיראורי73
15סופר דוש 474.01.3500948.083
16קבוצת מניה
נתוני החברה מוערכים
310.0340911.8113
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה