מזון

קמעונאות מזון

דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
2מגה קמעונאות 6,329.5-3.47,059896.7אלון ריבוע כחול ישראל6
4יינות ביתן 2,734.065.94,500607.619
5כל בו חצי חינם
נתוני החברה מוערכים
1,500.01,3001,153.831
6מרב-מזון כל 1,457.024.01,0001,457.032
7ברכת הארץ
נתוני החברה מוערכים
1,000.01,250800.042
8טיב טעם רשתות 1,000.015.69001,111.1טיב טעם הולדינגס 143
9סופר שוק יוחננוף
נתוני החברה מוערכים
840.01,000840.053
11 790.0-3.01,230642.3קואופ ישראל אגודה צרכנית שיתופית57
12ויקטורי רשת סופרמרקטים
החברה נסחרת בארץ
738.94.318.62.5137.41,389532.060
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה