מזון

קמעונאות מזון

דירוג קמעונאיות מזון ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
3דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים 3,356.9-25.20.8122.02,6001,291.1דור-אלון אנרגיה בישראל (1988)*
4מרב-מזון כל 2,932.012.3---1,5301,916.3-19
5יינות ביתן 2,600.0-7.5---4,500577.8-21
6כל בו חצי חינם
נתוני החברה מוערכים
1,900.0----1,6001,187.5-24
7ויקטורי רשת סופרמרקטים
החברה נסחרת בארץ
1,600.314.532.32.0208.82,499640.4-30
8סופר שוק יוחננוף
נתוני החברה מוערכים
1,500.0----2,500600.0-31
10טיב טעם רשתות
נתוני החברה מוערכים
1,280.0----1,350948.1-34
12קשת טעמים 664.0----990670.7-63
13קבוצת מניה 490.0----4701,042.6-83
14סופר דוש
נתוני החברה מוערכים
438.5----550797.3-90
15נתיב החסד
נתוני החברה מוערכים
290.0----340852.9-116
16סופר ספיר-הכי זול 208.0-11.6---300693.3-142
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018