מסחר ושירותים

אבטחה, שמירה וניקיון

דירוג חברות האבטחה, שמירה וניקיון ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
2קבוצת ג'י וואן ("השמירה")
החברה נסחרת בארץ
805.90.645.15.6126.25,583144.3פימי 6 2016
3קבוצת מיקוד 800.03.9---9,00088.9-
4מודיעין אזרחי
נתוני החברה מוערכים
700.0----10,00070.0מרגלין אחזקות
5צוות 3 687.48.4---5,849117.5צוות 3 ניהול והשקעות 1997
6שלג לבן
נתוני החברה מוערכים
630.0----6,000105.0חברת א. אורגד אחזקות
7שמירה ובטחון 580.024.6---5,400107.4שמירה וביטחון מ.ד. לוי
8ע.מ.י.ש.ב. שרותים 419.513.1---3,500119.9-
9התאמה 270.018.8--39.02,200122.7התאמה - מידע השמה וניהול
10בן בטחון (1989) 200.017.0---1,900105.3בי.אר.אס החזקות ונכסים
11פרח השקד 196.00.0---1,320148.5-
12קבוצת ש.ניר 167.80.4---1,73296.9-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל