מסחר ושירותים

שילוח ועמילות מכס

דירוג 2023שם חברההכנסות משילוח ועמילות מכסמספר מועסקיםמשלח בינלאומיAEOדירוג 2022
דירוג 2023שם חברההכנסות משילוח ועמילות מכסמספר מועסקיםמשלח בינלאומיAEOדירוג 2022
3די.אס.וי 1,300.0700DSVקיים3
5סי וויי לוגיסטיקס 942104-קיים7
6מנטפילד (1983) 830507-קיים6
7פרידנזון
החברה נסחרת בארץ
565.9406BOLLOREקיים8
9יש-ליין 340.2102Flexportקיים-
10אייביטרנס לוגיסטיקה 29475-קיים11
11אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס 27693Klntetus World Expressקיים10
12עמית 254.4150GEODISקיים12
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.